TEKNO POINT SLOVAKIA Levická 3, 949 01 Nitra
 

UŽITOČNÉ RADY PRI VÝBERE KLIMATIZÁCIE

 

 
UŽITOČNÉ RADY PRI VÝBERE KLIMATIZÁCIE
Ak si neviete rady sami, kontaktujte nás.
Výber správneho typu klimatizačnej jednotky je veľmi dôležitý, nakoľko klimatizačné zariadenie sa inštaluje vo väčšine prípadov pevnou inštaláciou a predpokladaná doba počas ktorej chceme klimatizačné zariadenie využívať k svojmu účelu je minimálne aspoň 10 rokov a viac.
Nasledovné tipy Vám uľahčia výber správneho typu klimatizačnej jednotky. Podrobný popis, obrázok a technické parametre Vami vybratej klimatizačnej jednotky si môžete vyhľadať na našich stránkach.
1. Výkon klimatizačnej jednotky
Aby Vaša klimatizačná jednotka splnila účel na ktorý je určená, je potrebné previesť výpočet tepelnej záťaže miestnosti, ktorú chcete klimatizovať. Faktorov, ktoré vplývajú a vytvárajú teplo v miestnosti je celý rad. Tie najdôležitejšie sú:
  • plocha okien a ich orientácia
  • plocha vnútorných a vonkajších stien
  • typ stavby (budovy)
  • počet ľudí v miestnosti
  • sumárna hodnota stratového výkonu spotrebičov v miestnosti (počítače, osvetlenie, iné spotrebiče ...)
  • infiltrácia vplyvom netesností okien a dverí
Týchto faktorov je omnoho viac a podrobne je výpočet tepelnej záťaže obsiahnutý v príslušnej slovenskej štátnej norme.
Treba mať na mysli taktiež aj účel klimatizácie. Rozdielny prístup je ak sa jedná o vytvorenie komfortu pre človeka a iné je ak chceme klimatizovať technologické priestory.
1.1. Klimatizácia obytných priestorov.
Účelom klimatizovania obytných priestorov je vytvorenie optimálnych podmienok pre človeka. Klimatizácia znamená:
  • zvýšenie pracovného výkonu
  • zlepšenie podmienok pre oddych
  • zlepšenie zdravotného stavu zvlášť u starších ľudí a ľudí so srdcovými chorobami
  • odstránenie poruchy spánku počas horúcich letných nocí
Vytvoriť pocit komfortu pre človeka znamená znížiť teplotu o max. 6 °C oproti vonkajšej teplote. V prípade väčšieho rozdielu teplôt môžu nastať zdravotné problémy a konkrétne dýchacie ťažkosti, zvýši sa srdečná záťaž, môžete dostať nádchu, bolesti hlavy a iné ťažkosti. Z horeuvedeného vyplýva, že návrh správneho výkonu klimatizácie je veľmi dôležitým krokom.
Nasledovná tabuľka Vám pomôže vybrať výkon klimatizačnej jednotky pre obytné priestory.
Objem miestnosti (m3) Chladiaci výkon (kW)
~50 2,0
~65 2,5
~90 3,5
~115 4,5
~130 5,0
~165 6,0
~200 7,0
~300 10,0
UPOZORNENIE !!! Uvedená tabuľka udáva iba orientačné hodnoty pre priestor a výkon, nakoľko každý priestor má iné parametre a tým aj inú hodnotu tepelnej záťaže. Hodnoty výkonu sú iba orientačné a možno ich použiť iba ak sa jedná o nenáročný priestor z pohľadu tepelnej záťaže. Preto je potrebné výkon klimatizácie konzultovať s nami.
1.2. Klimatizácia technologických priestorov.
Pod klimatizáciou technologických priestorov rozumieme hlavne miestnosti serverov, rôznych rozvodní a ústrední, kde je prvoradá požiadavka stanovená na vytvorenie optimálnej teploty z pohľadu zariadení, ktoré sa v nej nachádzajú. Návrh výkonu klimatizácie je v tomto prípade podobný ako v prípade miestností obytných, s tým rozdielom, že výroba stratového tepla technologickými zariadeniami je väčšinou hlavným faktorom vplývajúcim na výkon klimatizácie.
V tomto prípade býva často stanovená požiadavka na dodržanie požadovanej teploty za akýchkoľvek vonkajších teplotných pomerov. Výkon klimatizácie je potrebné navrhnúť podľa tejto požiadavky a preto je v tomto prípade úplne nevyhnutné nechať návrh výkonu na dodávateľskej, resp inej špecializovanej firme.
2. Výber typu klimatizačnej jednotky
Ak máte vypočítaný výkon klimatizačnej jednotky, je na rade výber typu klimatizačnej jednotky. Typov je niekoľko a každý má svoje výhody, ktoré ho predurčujú na použitie presne podľa našej potreby.

2.1. Nástenné klimatizačné jednotky
Sú vhodné do každého priestoru t.j pre domácnosť, kanceláriu aj pre technologické priestory. Inštalovaná býva na zvislej stene miestnosti pod stropom. Vnútorná klimatizačná jednotka je prepojená prostredníctvom Cu potrubia pre chladiarenské účely s vonkajšou jednotkou. Umiestnenie vonkajšej jednotky je zväčša na fasáde, na streche alebo na zemi. Vnútorná jednotka je vybavená diaľkovým ovládačom, ktorý zabezpečuje všetky potrebné funkcie ako režim prevádzky (Chladenie, vykurovanie, ventilácia, odvlhčovanie), fúkanie vzduchu do 4 smerov, rýchlosť ventilátora a nastavenie času zapnutia/vypnutia. Vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou musí byť čo najkratšia z ekonomických ale aj technických dôvodov. Povolená vzdialenosť závisí od výkonu jednotky a pohybuje sa medzi max 10 m až max. 25 m.  

Nástenné klimatizačné jednotky môžu byť v prevedení split alebo miltisplit pre viecero miestností. Multisplit jednotky majú výhodu v tom, že majú iba jednu vonkajšiu jednotku a niekoľko vnútorných jednotiek. Medzi hlavné výhody nástenných jednotiek patrí zväčša nižšia obstarávacia cena v porovnaní s ostatnými typmi. Za pozornosť stojí aj hlučnosť, ktorá je iba 30 dB !!!

2.4 Kazetové klimatizačné jednotky
Vhodné všade tam kde je znížený strop a kde z estetického alebo iného dôvodu nie je možné umiestňovať klimatizačné jednotky na stenu. Pre svoj vysoký výkon (až 14,20 kW) sú použiteľné do veľkých priestorov, zasadačiek, obchodov, kancelárií. Štandardne v prevedení tepelné čerpadlo.    

2.5. Podstropné klimatizačné jednotky
Pre svoj elegantný vzhľad sú vhodné do reprezentačných priestorov alebo priestorov, kde je vzduch potrebný fúkať do väčších vzdialeností. Inštalujú sa v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Vertikálna poloha dáva možnosť jednotku ukryť tak, aby esteticky nenarušila vzhľad priestoru. Štandardne v prevedení tepelné čerpadlo.  

 


2.6. Kanálové klimatizačné jednotky
Vhodné do potrubného systému vzduchotechniky. Zahŕňajú v sebe výkonný ventilátor a klimatizačnú jednotku, čo znižuje obstarávacie náklady na klimatizáciu priestorov. Vysoký vzduchový (až 2200 m3/hod pri 300 Pa ext tlaku) a chladiaci výkon )až 14,10 kW. Štandardne v prevedení tepelné čerpadlo.

 

2.7. Mobilné klimatizačné jednotky
Prenosné jednotky na kolieskach. Vysoký výkon, ktorý si prenesiete všade tam, kde momentálne potrebujete. Žiadne stavebné úpravy a predsa klimatizujete !
 
Čo je potrebné ešte vedieť o mobilnej klimatizácii.
Je potrebné vedieť, že u mobilných jednotiek je síce výkon deklarovaný a on tam aj je, ale z hľadiska technického je tento výkon degradovaný tým, že je to zariadenie typu "všetko v jednom", t.j. otázka účinnosti je namieste, pretože účinnosť mobilných zariadení je nižšia. 
 
Dôvody zníženej účinnosti mobilných zariadení:
1. V jednom "obale" sa nachádzajú studené aj horúce časti. Pre ilustráciu studený vzduch má teplotu cca 10 - 12°C a teplota kompresora je 100°C. Kompresor je chladený vzduchom z klimatizovaného priestoru.
2.  Zo zariadenia sa vyfukuje horúci vzduch. Teplota vyfukovaného vzduchu je cca 50°C a ide cez hadicu, ktorá späť odovzdáva teplo do klimatizovaného priestoru.
3. Teplý vzduch je vyfukovaný z priestoru v objeme cca 300 - 600 m3/h z priestoru. V tom istom objeme je tento vzduch nahradený teplým vzduchom z okolitého vonkajšieho prostredia.
4. Odvod teplého vzduchu je cez flexo hadicu s priemerom cca 11 cm. Ideálne je urobiť do steny takýto otvor a tým eliminovať vstup teplého vzduchu z vonkajšieho prostredia. Vo väčšine prípadov sa ale hadica iba vystrčí von cez pootvorené okno alebo dvere a touto štrbinou nám potom teplý vzduch ide späť do priestoru, čím sa znižuje účinok chladenia.
 
Z týchto dôvodov sa reálna účinnosť chladenia mobilného zariadenia nachádza niekde na úrovni 50 - 60% oproti split systému rovnakého výkonu.
 
Odporúčanie. Mobilnú jednotku je vhodné umiestniť v prípade ak nie je možné klimatizáciu riešiť klasickým split systémom, ktorý garantuje 100 % účinnosť. Jedná sa o prípady napr. pamiatkovej zóny alebo iné priestory, kde z rôznych príčin nie je možné umiestniť na fasádu resp. strechu vonkajšiu klimatizačnú jednotku.
Mobilná jednotka slúži skôr na lokálne ochladzovanie.
 
VÝNIMKOU je mobilná split jednotka, ktorá má externú jednotku na odvod tepla, a väčšinu z horeuvedených negatívnych vplyvov na účinnosť nemá. Výkonom je porovnateľná so split jednotkami.
 
Niektorí výrobcovia mobilné jednotky zo svojej ponuky vyradili.
 
 

 

 

2.8. Skryté kondenzačné jednotky
Kde nemôže ísť klasická kondenzačná jednotka umiestnite do vedľajšej miestnosti vodou chladenú kondenzačnú jednotku a problém je vyriešený. Vhodné pre budovy s neprístupnou fasádou, historické budovy a všade tam kde je potrebné klimatizovať. Chladiace médium je v tomto prípade voda.

 

 

 

 
Kontaktujte nás a nájdeme najvhodnejšie riešenie klimatizácie práve pre Vás.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 

Copyright ©  2009 TEKNO POINT SLOVAKIA  

Všetky práva vyhradené.