TEKNO POINT SLOVAKIA Levická 3, 949 01 Nitra
 

Vlastnosti jednotiek

Super DAISAIKAI, SUZUMI PLUS INVERTER, AVANT INVERTER

   
Filtrácia
Špeciálne filtre
PLASMA filter
Ionizátor vzduchu
Ag+ IAQ - sterilný filter
Samočistiaca funkcia
HI POWER funkcia
SLEEP funkcia
NORDIC DAISAIKAI
PAM, PVM
Kompresor
 
   
 
       
             
    Ohľad na životné prostredie      
             
   

TOSHIBA vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia berie ohľad na úradné nariadenia týkajúce sa redukcie emisií z chladív do atmosféry. Tento postoj zastáva nielen preto, aby dodržovala zákony, ale aj preto, že základom filozofie firmy TOSHIBA je záujem o úžitok pre človeka a záujem o životné prostredie. V súlade s úradnými nariadeniami EÚ pre obmedzené používanie nebezpečných látok sú všetky klimatizačné systémy TOSHIBA pre obytné priestory vyhovujú certifikátu RoHS. TOSHIBA s radosťou podporuje tento ďalší, zmysluplný krok smerujúci k produkcii výrobkov, ktoré nezaťažujú životné prostredie.

 
             
    Vysoká účinnosť je dôležitá      
             
  Hore
Začlenenie klimatizačných jednotiek TOSHIBA do tried podľa energetickej účinnosti, ktorými sa určuje účinnosť výkonu zariadenia pri plnej záťaži (nominálna hodnota) je presvedčivým dôkazom v prospech vysokej technickej úrovne jednotiek TOSHIBA. Väčšina zariadení TOSHIBA dosahujú hodnoty najvyššej triedy "A" a práve vďaka inverterovým systémom je možné dosiahnuť reálne ročné úspory energetických nákladov až do výšky 50 %.
Jednotky Super DAISAIKAI V. generácie - Zdokonalená konštrukcia dostáva hodnotu energetickej účinnosti na úroveň EER 5,36, čo je v tejto triede bezkonkurenčná hodnota. Vďaka novej technológii sa ročná spotreba energie znižuje až o 30%.
 
             
    Aktívna úprava vzduchu      
             
  Hore
Plastový filter. Sériovo sa všetky vnútorné klimatizačné jednotky TOSHIBA dodávajú s veľkými, umývateľnými plastovými filtrami, ktoré prekrývajú celý tepelný výmenník. Tieto filtre zabezpečujú, že vzduch sa už pri nasávaní čistí od hrubých nečistôt a prachových častíc. Pre udržanie dobrej účinnosti sa odporúča, filtre pravidelne umývať mydlovou vodou. Pri jednotkách Super Daiseikai je tento plastový filter ešte dodatočne potiahnutý vrstvou katechínu. Katechín je trieslovina s anti bakteriálnymi vlastnosťami, ktoré pôsobia účinne voči plesniam a baktériám.
   
             
         
             
    Inteligentné špeciálne filtre      
             
    Super - sterilný filter        
             
                       
   
            Ginko                    BIO enzýmy                         Výťažok z bambusu
   
             
  Hore

Super - sterilný filter je vytvorený zo zmesi výťažkov z bambusu a ginka ako aj z bioenzýmov, pre účinne pôsobenie voči nepríjemným pachom, baktériám, vírusom a rôznym alergénom. Filter odporúčame občas povysávať vysávačom; čistenie vodou nie je možné. Životnosť tohto filtra je približne 2 roky.

   
             
   
   
    Ag+ IAQ - sterilný filter        
             
   
Ag+ IAQ - sterilný filter  
filtračný systém IAQ: tieto špeciálne filtračné pásy prostredníctvom striebra a baktérií kyseliny mliečnej pôsobia účinne proti baktériám a majú účinok neutralizujúci zápachy  Životnosť tohto filtra je približne 2 roky.
   
             
  Hore        
             
   
   
    Super - Oxi-Deo filter        
             
   
Výťažky z kakaových zŕn
Szper ZEOLIT
   
Vitamín C
             
  Hore

Super Oxi Deo - filter obsahuje zeolit, ktorý účinne odstraňuje pach a neutralizuje chemikálie z ovzdušia a rôzne iné organické látky. Vrstva s vitamínom C a s výťažkami z kávových zŕn pôsobia na premenu aktívneho kyslíka na O2, čo má kladný vplyv na zdravý vzhľad pokožky.

   
             
   
   
    PLASMA filter        
             
   
PLASMA filter je vysoko účinný elektrostatický čistič vzduchu. Pracuje v dvoch fázach a je srdcom filtračného systému každej jednotky Daiseikai. Zabezpečuje filtráciu najmenších častíc a dosahuje účinnosť aká sa bežnými filtračnými systémami nedá dosiahnuť, pretože jeho elektrostatické bunky dokážu zlikvidovať až do 99% všetkých škodlivých látok. Elektrostatické odlučovanie pri čistení vzduchu pozostáva z troch krokov:
•     najprv sa prachové častice elektrostaticky nabijú plusovým nábojom
•    elektricky nabité prachové častice sú priťahované na záporne nabitý zberný kolektor
•     zachytené prachové častice sa dajú zo zberného kolektora odstrániť pravidelným umývaním pomocou mydlového lúhu
   
             
   

Ag + -PLASMA  filter
Pri modeloch jednotiek Super Daiseikai produkuje "Ag+-PLASMA filter" ešte dodatočne minimálne množstvá ozónu (0,001 ppm), ktorý pôsobí dezinfekčne na celkový proces čistenia vzduchu. Produkcia ozónu prebieha po dobu samočistiaceho procesu, ktorý sa tým  stáva ešte účinnejší.

   
             
  Hore
Proces čistenia
   
         
    Ionizátor vzduchu      
             
  Hore
Ionizátor vzduchu
Ióny vzduchu sa v hojnom množstve nachádzajú v čerstvom horskom ovzduší, v blízkosti vodných plôch a v prírodnom prostredí vôbec. Na základe štúdií bolo potvrdené, že ióny vzduchu (vedecky označované ako negatívne nabité ióny) majú pozitívny vplyv na našu látkovú premenu a na odburávanie vnútorného napätia a pôsobia tiež osviežujúco na naše telo a dušu.
 
Pre pocit pohody je ideálna koncentrácia približne 2.000 malých iónov na cm3 vzduchu (ako je to napríklad v lese). Iónové zloženie ovzdušia v uzavretých priestoroch je však na míle vzdialené od ideálneho stavu: v uzavretých priestoroch sa nachá-dzajú predovšetkým zdroje pozitívnej ionizácie, znečistenie následkom organických a neorganických vplyvov vedie k tomu, že sa v danom priestore na úkor malých iónov vytvárajú prevažne ióny veľké. Keď sa vyžarujú do prostredia len anióny, dochádza k neželanému javu: voľne sa pohybujúce častice sa najprv zneutralizujú, potom sa nabijú negatívne a následne klesnú na okolité plochy. Pre odstránenie tohto problému je bezpodmienečne potrebné vytvoriť kombináciu ionizačného zariadenia s dobrým filtračným systémom. 
 
Jednotky Daiseikai dokážu vyrobiť až 35.000 negatívnych iónov na cm3 vzduchu s priemerom 10.000 na cm3. Táto hodnota zodpovedá kvalite vzduchu v blízkosti vodopádu a prevyšuje kvalitu vzduchu v lese. Uvedená emisia negatívnych iónov sa rovná nadbytku pozitívnych iónov, ktoré sa v miestnostiach zvyknú nachádzať a dosahuje koncentrácie ako v najčistejších oblastiach na Zemi.
 
 
             
    Ostatné funkcie      
             
  Hore
Samočistiaca funkcia. Toshiba vyvinula samočistiacu funkciu pre zníženie vlhkosti, ktorá by mohla viesť ku vzniku plesní v klimatizačnej jednotke. Tento vysoko vyvinutý a účinný systém redukuje vlhkosť na tepelnom výmenníku. Po vypnutí klimatizačného zariadenia beží interný ventilátor ešte ďalších 20 minút a vysušuje vlhkosť na tepelnom výmenníku. Následne sa ventilátor automaticky vypne. 
 
Na jednotkách Super Daiseikai generuje Ag+-plazmový filter po dobu samočistenia ešte dodatočne minimálne množstvá ozónu (>0,001 ppm), ktorý pôsobí dezinfekčne a bráni tvorbe plesní v jednotke.

Vzduchové lamely s možnosťou nastavenia 12 polôh Pre dosiahnutie účinnejšieho a flexibilnejšieho prúdenia vzduchu ponúka nový modelový rad Toshiby možnosť nastavenia výfukovej štrbiny do 12 polôh. Dizajn vzduchových lamiel bol upravený tak, aby bola zabezpečená účinnejšia a tichšia distribúcia vzduchu.
 
   
             
    HI POWER funkcia
Pre čo najrýchlejšie vychladenie miestností zabezpečuje funkcia Hi-Power maximálny výkon a najväčší prietok studeného vzduchu (do 650 m3/ h). Hlučnosť systému je pri nízkych ale aj pri vysokých otáčkach veľmi nízka a požiadavka na vytvorenie požadovanej teploty je pritom rýchlo a účinne splnená.
   
             
    Príjemný spánok  - Comfort SLEEP režim: Cez noc je teplota ovzdušia zvyčajne nižšia ako cez deň. Po stlačení tlačidla "Comfort Sleep" (v režime chladenia), pripustíme na dobu dvoch až troch hodín zvýšenie teploty v miestnosti o jeden stupeň za hodinu, čím zabezpečíme optimálny komfort počas spánku.    
             
  Hore Super tiché a s maximálnym komfortom Klimatizačné jednotky Toshiba poskytujú maximálny komfort. Keď si na diaľkovom ovládači navolíte režim „Quiet“, ventilátor prepne na super nízku rýchlosť otáčok a hlučnosť vnútornej jednotky poklesne o ďalšie 3 dB(A). (Daiseikai & Hybrid Invertor & Fix Speed)    
             
             
    NORDIC DAISAIKAI      
  Hore
Špeciálna verzia pre veľmi chladné klimatické podmienky. Vyvinutý špeciálne pre vykurovanie. Perfektná pre prevádzku kúrenia do -15 °C vďaka zabudovanému ohrevu.
 
Možnosť nastaviť teplotu na 8 °C, 10°C alebo 12°C. Zníženie teploty sa dá zaktivovať stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači, čím je teplota v dome plynule udržovaná na prednastavenej hodnote. Nastavenie z fabriky je na 8 °C, podľa potreby sa však dá táto hodnota na základovej doske preprogramovať na 6 °C, 10 °C  alebo 12°C
 
             
    PAM, PVM      
  Hore
Hybrid INVERTER Pri vysokej záťaži (veľký rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) k akej dochádza napríklad pri nábehu klimatizačného zariadenia, pracuje inverter v móde PAM, pretože tu dosahujeme stupeň účinnosti až do 99%. Pri menšej záťaži (malý rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) prepína inverter do módu PWM, pretože pri tejto prevádzke je elektrický príkon najnižší. Prevádzka v móde PWM   zaručuje teda najvyššiu účinnosť pri najnižšej spotrebe elektrickej energie.
 
Veľa inverterových klimatizačných jednotiek využíva aspoň jedno z týchto ovládaní; len DC Hybrid Inverter TOSHIBA  integruje obe technológie paralelne. Elektronická regulácia prepína automaticky medzi týmito dvomi technológiami, vždy v závislosti od stupňa záťaže a času. Takýmto spôsobom sa dajú odbúrať veľké tepelné záťaže.
 
Napríklad počas veľmi studených dní v zime alebo za veľkých horúčav v lete sa zariadenie prepína do režimu PAM a počas dní s malou chladiacou záťažou sa prepne do režimu PWM. Keďže sa maximálny chladiaci výkon využíva len zriedkavo a stále máme snahu o dosiahnutie čo najlepšieho stupňa účinnosti, z pohľadu celoročnej bilancie vedie použitie inverterovej technológie k nižšej spotrebe elektrickej energie.
 
   
  Hore    
    PAM - pružná amplitúdová modulácia    
         
  Hore    
    PWM - pružná frekvenčná modulácia    
         
    Kompresor      
             
  Hore
Dvojitý rotačný piestový kompresor
Toshiba venuje už dlhšiu dobu značnú pozornosť vývoju najmodernejšej kompresorovej technológie. Svojim snažením sa dopracovala k dvojitému rotačnému piestovému kompresoru. Tento pozostáva z dvoch protibežných kompresorov, ktoré poskytujú mnoho výhod akými sú napríklad lepší stupeň účinnosti a dlhšia životnosť. 
 
Protiľahlé uloženie oboch piestov zabezpečuje mechanickú stabilitu a menšie vibrácie. Na dvojitom rotačnom piestovom kompresore sa dajú vynikajúco regulovať otáčky, čo je veľmi dôležitá skutočnosť. Pri požiadavke na nižší výkon sa dá počet otáčok znížiť. 
 
V porovnaní s bežnými kompresormi vykazuje dvojitý rotačný piestový kompresor nižšiu hlučnosť. 
 
Použitie chladiva R410A sa podieľa na zlepšení stupňa účinnosti, ktorý je pri týchto kompresoroch vyšší ako pri skrutkových kompresoroch.
   
             
             
             
 

Copyright ©  2009 TEKNO POINT SLOVAKIA  

Všetky práva vyhradené.