TEKNO POINT SLOVAKIA Levická 3, 949 01 Nitra
 
 

Diaľkové ovládače

   
 
       
             
             
   
Super DAISAIKAI III
 
FLEXI,
Kanálové jednotky
     
   
PRESET - Jednotlačidlové nastavenie Pomocou jednotlačidlového prednastavenia si môže užívateľ uložiť svoje požadované nastavenia a jednoduchým stlačením tlačidla ich môže aktivovať
   
         
   
Režim automatiky stlačením jedného tlačidla Pomocou tlačidla "Auto" prepnete systém do plnoautomatickej prevádzky. Klimatizačná jednotka si v tomto režime automaticky navolí najvhodnejšie nastavenia s ohľadom na čo najrýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty a jej stabilné udržanie
   
         
   
Päť voliteľných rýchlostí ventilátora plus automatika Navoľte si požadovanú intenzitu prúdiaceho vzduchu prostredníctvom piatich rýchlostí ventilátora alebo to nechajte na klimatizačnú jednotku, čo dosiahnete navolením módu automatiky
   
         
   
Prevádzkové režimy Vyberte si prevádzkový režim: chladenie, odvlhčovanie, len ventilátor, vykurovanie (len pri modeloch s tepelným čerpadlom) alebo automatický režim
   
         
   
Tichý režim Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo "Quiet", vnútorná jednotka prepne na super nízku rýchlosť ventilátora
   
             
   
 
DAISAIKAI,
SUZUMI inverter,
FIX speed nástenné
 
SUPER DAISAIKAI V
Miešanie vzduchu alebo pevná poloha vzduchových lamiel Navoľte požadovaný spôsob prúdenia vzduchu: prostredníctvom tlačidla "Fix" si vyberte jednu z 12 polôh pre vzduchové lamely. Ak zadáte "Swing", dôjde k pozvoľnému prepínaniu do všetkých polôh, čím docielite komfortné prúdenie vzduchu
   
         
   
24-hodinový časový spínač Pomocou časovača si môžete pohodlne nastaviť prevádzkové časy jednotky. S časovačom opakovania si navolíte automatické opakovanie časových nastavení každých 24 hodín
   
         
   
Automatická diagnostika Jednotky majú automatický systém pre diagnostikovanie s 36 kódmi, ktorý nepretržite kontroluje všetky hlavné funkcie a prvky systému a umožňuje naplánovanie času údržby zariadenia
   
         
   
Eco-logic režim Eco-logic poskytuje v porovnaní so štandardnou prevádzkou úsporu elektrickej energie až do 25 %, pričom zlepšuje užívateľský komfort dôsledkom automatického zvýšenia nastavenia teploty.
   
             
        HI POWER Pre rýchle vychladenie zvoľte funkciu GI POWER. Maximálny výkon kompresora a výrazné zvýšenie prúdenia vyfukovaného vzduchu zabezpečí podstatne silnejšie ochladenie než pri štandardnom režime. Viac info...    
             
        Zníženie teploty Pri jednotkách Nordic Daiseikai sa dá stlačením tlačidla zaktivovať zníženie teploty na prednastavenú hodnotu Viac info...    
             
             
             
             
 

Copyright ©  2009 TEKNO POINT SLOVAKIA  

Všetky práva vyhradené.